Nagroda Marka Marii Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla najlepszego studenta I roku Wydziału Malarstwa.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne

Celem Warsztatów były plenery malarskie i rozwój twórczy najlepszych młodych artystów wybranych z europejskich i światowych szkół artystycznych.