Historia

Fundacja powołana przez dr Marka Marię Pieńkowskiego rozpoczęła działalność w 2006 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W grudniu 2008 roku została zarejestrowana również w Polsce.

W nawiązaniu do wieloletnich tradycji Rodziny Pieńkowskich, Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego na wiele sposobów pomaga zdolnym ludziom.


Działania

Nagroda Marka Marii Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla najlepszego studenta I roku Wydziału Malarstwa.

Nagroda im. Profesora Stefana Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskich nauk przyrodniczych.

Warsztaty artystyczne

Fundacja była organizatorem i sponsorem corocznych Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie.


Zarząd

Dr Marek Maria Pieńkowski
Prezes Zarządu Fundacji
drpienkowski@pienkow.com

Peter Jan Pienkowski
Z-ca Prezesa
peterpienkowski@gmail.com

Członkowie Zarządu
Mark Alexander Pienkowski
Maria Isabella Pienkowski-Gunia
Stefan Matthew Pienkowski

Jagoda Barczynska
Honorowy Dyrektor Fundacji
office@pienkow.com

Prof. Stanisław Baj
Dyrektor Artystyczny
– honorowo i społecznie
art@pienkow.com

Galeria Pieńków

Lipinki, Polska

Galeria Pieńków w Lipinkach

Knoxville, Tennessee, USA

W Knoxville, Galeria pospiera nasze laureaci.

Aktualności

Kontakt

Marek Maria Pienkowski Foundation

7417 Kingston Pike STE 101
Knoxville, TN 37919
Phone: +001 865 5844116
USA

Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego

Lipinki 15, 22-114 Żmudź
Telefon: +48 825 607 197
Polska