dr Joanna Kolwalska

Dr Joanna Kowalska prowadzi interdyscyplinarne badania o profilu chemiczno-biofizycznym w grupie prof. Edwarda Darzynkiewicza. Jej prace mają istotne znaczenie w szerokim projekcie badan podstawowych i aplikacyjnych procesu biosyntezy białka w komórkach eukariotycznych.

Głównym tematem badawczym realizowanym obecnie, który będzie podstawą rozprawy habilitacyjnej, jest synteza połączeń nukleotydów (głównie analogów kapu) z różnego rodzaju nano(bio)materialami w celu uzyskania koniugatów penetrujących przez błony komórkowe, a zatem umożliwiających efektywne dostarczenie analogów kapu o znaczeniu terapeutycznym do komórek.

W pracy naukowo-badawczej (i dydaktycznej) dr Joanna Kowalska wykazuje umiejętności kreatywnego planowania badań oraz doskonałe opanowanie technik chemii organicznej i spektroskopii. Jej dorobek naukowy obejmuje współautorstwo 22 publikacji w czasopismach z „listy filadelfijskiej”, licznych doniesień konferencyjnych i 5 zgłoszeń patentowych

Wykształcenie

grudzień 2010 Uzyskanie tytułu doktora fizyki (z wyróżnieniem), Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Temat pracy: „Synteza i własności analogów końca 5′ mRNA (kapu) modyfikowanych w łańcuchu fosforanowym oraz ich zastosowanie w badaniach nad mechanizmami degradacji mRNA i translacji białka”,
Promotor: prof, dr hab. Edward Darżynkiewicz, Zakład Biofizyki IFD UW

październik 2006 – wrzesień 2010 Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

czerwiec 2006 Uzyskanie tytułu magistra chemii (z wyróżnieniem), specjalizacja chemia organiczna, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Temat pracy: „Synteza i badanie właściwości analogów końca 5′ mRNA zawierających grupę tiofosforanową” Promotor: dr Jacek Jemielity, Zakład Biofizyki IFD UW

lipiec 2005 Uzyskanie tytułu licencjata biotechnologii (z wyróżnieniem), specjalizacja biologia molekularna, Wydział Biologii UW. Temat pracy: „Rola domen RRM w oddziaływaniach RNA – białko” Promotor: dr Agnieszka Dzikowska, Zakład Genetyki UW

2002-2006 Studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski (UW) na kierunkach chemia i biologia.