dr Anna Ajduk

Otrzymała Nagrodę im. Prof. Stefana Pieńkowskiego za wybitne osiągniecia w nauce –

za badania nad nieinwazyjnymi metodami oceny potencjału rozwojowego zarodków oraz nad wpływem starzenia na potencjał rozwojowy komórek jajowych

Obecnie pracuje w Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie prowadzi badania badania nad oogenezą, zapłodnieniem i wczesnym rozwojem zarodkowym, w szczególności nad wpływem starzenia na potencjał rozwojowy zarodków ssaków.

www: www.biol.uw.edu.pl/embrio/gbr