Laureaci

prof. Stefan Pieńkowski

Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia Profesora Stefana Pieńkowskiego, twórcy warszawskiego ośrodka fizyki oraz dla promowania działalności naukowej mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w Kraju.

prof. Stefan Pieńkowski

Jury

Kapituła nagrody imienia Profesora Stefana Pienkowskiego.
W skład kapituły wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej Górski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Paweł Kulesza
Dziekan Wydziału Chemii

dr Tomasz Matulewicz
Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej

 prof. Joanna Pijanowska
Dziekan Wydziału Biologii

prof. Teresa Rząca-Urban
Dziekan Wydziału Fizyki

prof. Andrzej Udalski
Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego

prof. Andrzej K. Wróblewski

Regulamin